Wheels-up inom 2 timmar

We can operate hyper-flexible

På Royal Air Charters har vi satt upp vår organisation på ett sådant sätt att vi kan fungera hyperflexibelt. Vi ser till att minst ett flygplan från vår flotta alltid är redo för avgång, vårt operations- och säljteam körs dygnet runt och vi har alltid besättning tillgänglig. Allt detta ska vara ”Wheels-up” inom två timmar.

Detta gör oss till den bästa partnern för alla medicinska- och frakflygningar. Royal Air har decennier av erfarenhet av det som krävs för att utföra sådana operationer. Vi förstår de kostnader som uppstår om till exempel en fabrikslinje är nere eller om ett stort trafikflygplan är strandat någonstans med trasiga delar.

För de längre avstånden använder vi våra CJ3 och för de medellånga avstånden CJ. Vi har också tillgång till jets och turboprops med lastdörrar i vårt nätverk så att vi också kan vara till tjänst för dig för transport av varor med större volym.

Vi är rätt partner för alla medicinska- och frakflygningar.
För särskilda behov

Flights with “Dangerous Goods”

Our operation is also approved for the transport of so-called Dangerous Goods. Think of shotguns, technical equipment, chemicals, etc.

Are you going to hunt in the United Kingdom or does your company regularly transport technical equipment such as large batteries? Then Royal Air Charters is your partner. These types of flights have one thing in common, they have so-called Dangerous Goods on board. Our operation is approved for the transport of Dangerous Goods and has a lot of experience with it.

”Vårt verksamhets- och säljteam är tillgängligt hela tiden.”